New Board of the Polish Philatelists Union

From left to right:  Józef Kuczborski, Janusz Dunst, Wojciech Lewandowski, Jacek Kosmala, Przemysław Drzewiecki,
Henryk Monkos, Artur Marsy, Joanna Boniśniak, Jerzy Białas, Andrzej Skorek, Andrzej Jagielski, Józef Kopeć
(absent prof. M. Miętus).

 

Congratulations and our best wishes for success!