Briefmarken-Sammler Verein Gotha 1890 e.V., Gotha (Germany)