New Board of the Polish Philatelists Union

Published on Author José Ramón Moreno
From left to right: Józef Kuczborski, Janusz Dunst, Wojciech Lewandowski, Jacek Kosmala, Przemysław Drzewiecki,
Henryk Monkos, Artur Marsy, Joanna Boniśniak, Jerzy Białas, Andrzej Skorek, Andrzej Jagielski, Józef Kopeć
(absent prof. M. Miętus).