Exhibition “FILA-CARTO 2016 BUCHAREST” Specialized in Literature and Picture Postcards

Published on Author José Ramón Moreno

 

We are receiving today this kind e-mail from the Organizing Committee of FILA-CARTO 2016

 

Dears friends,

 

At the meeting held on July 17th 2016, representatives of the Romanian Philatelic Federation, Leonard Paşcanu, President, and Sergiu Găbureac Commission President Research and Literature, the Association of Philatelists of Bucharest, Serban Drăguşanu, President, Marian Vasile, President GroupThematic Philately, F. Dumitru Dumitru Commissioner of the exhibition and Emil Stanciu, Secretary, were completed the poster, rules and application form of the philatelic Literature exhibition and Picture Postcards “FILA-CARTO BUCHAREST 2016” which will be held this autumn at the Parliament Palace.

Were discussed and approved, also the jury and the content of the catalogue of events that will be held in Bucharest Philatelic Exhibition FILA- CARTO 2016, and the possibility of include other materials. On this occasion will be also a Symposium and Fair collectors.

Are attached the Regulations and Application Form. (Below).

We want this exhibition to give the whole measure of philatelic research of Romanian philately of the last 10 years.

We believe that all authors of catalogues, albums, books, compendium, studies, articles, magazine editors and other philatelic material and Picture Postcards must participate in this unique exhibition of national level.

Please read carefully and look at the Regulations and send us in the shortest possible time your application form to know how many exhibits and frames we have to prepare.

The organizing committee wishes you an enjoyable summer!

 

Sergiu Gãbureac

 

Correspondence relating to the exhibition FILA-CARTO 2016 Bucharest should be send to:
BUCHAREST PHILATELIST ASSOCIATION
Sauce. Stefan cel Mare, Nr. 2 Bl.13, Bucharest 63, Romania

 

Information and details:

F. Dumitru Dumitru – Exhibition’s Commissioner
ddmiti@yahoo.com
Serban DRAGUSANU – Philatelists Association of Bucharest, Chairman
serbandrag@yahoo.com
Sergiu GĂBUREAC – Research and Literature Committee Chairman of RPF
gsm_as@yahoo.com

 

ASOCIAȚIA FILATELIȘTILOR Comisia CERCETARE și LITERATURĂ

BUCUREȘTI a Federației Filatelice Române

 

FILA-CARTO BUCUREȘTI 2016

 • regulament –
 1. ORGANIZARE. PARTICIPANȚI

1.1. ASOCIAȚIA FILATELIȘTILOR DIN BUCUREȘTI (AFB), în colaborare cu Comisia

Cercetare și Literatură a FEDERAȚIEI FILATELICE ROMÂNE organizează la Parlamentul

României, Sala Constantin Brâncuși, în perioada 26-30 octombrie 2016, Expoziția de literatură

filatelică și cartofilă FILA-CARTO București 2016 în cadrul SALONULUI CARTO-FILATELIC

BUCUREȘTI 2016.

1.2. FILA-CARTO București 2016 se va desfășura în conformitate cu reglementările FIP,

FFR și ale prezentului Regulament editat de către Comitetul de Organizare a expoziției.

1.3. FILA-CARTO București 2016 include Clasa Literatură, având ca tematică lucrări de

filatelie și cartofilie publicate începând cu anul 2006.

1.4. Dată fiind importanța deosebită a literaturii filatelice și cartofile, organizatorii consideră

expoziția FILA-CARTO București 2016 un impuls în promovarea și dezvoltarea cercetării

filatelice și cartofile românești.

1.5. Vernisajul și simpozionul vor avea loc miercuri, 26 octombrie 2016, la Palatul

Parlamentului, Sala Constantin Brâncuși, de la ora 15.

1.6. Cu prilejul expoziției, duminică, 30 octombrie 2016, va avea loc, la sediul AFB, Târgul

colecționarilor.

 1. CLASE DE PARTICIPARE

2.1 La expoziția FILA-CARTO București 2016 pot participa lucrări de literatură filatelică și

cartofilă (suport hârtie sau e-Book) ce întrunesc condițiile de conținut, prezintă importanță în

contextul tematic al expoziției și au o dezvoltare corespunzătoare a temei, însoțite de un

exponat ilustrativ pe un panou (16 file A4).

2.2. Clasa Hors Concours cuprinde lucrări ale membrilor juriului cu drept de vot, ale

membrilor familiilor acestora și ale celor care solicită participarea la această clasă. În situații

motivate, juriul poate decide transferul în această clasă a unor lucrări înscrise în Clasa

Competiție.

2.3. Clasa Competiție va reuni lucrări cu subiect încadrat în tematica expoziției, împărțite în

următoarele subclase:

a) cataloage filatelice și cartofile;

b) albume, studii, monografii filatelice și cartofile;

c) lucrări de popularizare a filateliei / cartofiliei;

d) memorialistică carto-filatelică;

e) periodice carto-filatelice (reviste și culegeri de articole personale).

 1. CONDIȚII DE PARTICIPARE

3.1. Participare la Clasa Hors Concours va avea loc pe baza invitației Comitetului de organizare.

3.2. Înscrierea pentru Clasa Competiție se face printr-o cerere tip adresată Comitetului de

organizare până la data de 31 august 2016.

3.3. Înscrierea unei lucrări în competiție poate fi făcută de autor, de editor sau de orice

deținător al drepturilor de proprietate intelectuală pentru lucrarea respectivă. Se pot înscrie atât

lucrări publicate în România, cât și lucrări apărute în străinătate dedicate unor subiecte de

filatelie și cartofilie.

3.4. Numărul de lucrări cu care poate participa un expozant nu este limitat.

3.5. Vor fi prezentate Juriului toate lucrările ajunse la organizatori până la data de 10 oct. 2016.

3.6. Se admit lucrări de literatură filatelică și cartofilă apărute începând cu anul 2006

inclusiv; din fiecare lucrare (suport hârtie sau e-Book) va fi transmis Comitetului de organizare

câte un exemplar, care va intra în biblioteca AFB.

3.7. Edițiile revizuite sunt considerate publicații noi.

3.8. Sunt admise publicații periodice care au înregistrat cel puțin 4 numere. Publicațiile

periodice se vor expune în volume complete sau pe ani. Este obligatorie prezentarea colecției

publicației pe ultimul an.

3.9. Culegerile personale de articole publicate trebuie să includă cel puțin 5 articole și să fie

prezentate în copii reunite sub formă de culegere.

3.10. Exponatul pe un panou (16 planșe A4) va ilustra subiectul lucrării înscrise în concurs

cu diverse piese din colecția autorului

3.11. Participarea la manifestările Salonului BUCUREȘTI 2016 este gratuită.

 1. JURIU. DISTINCȚII. PREMII

4.1. Juriul expoziției FILA-CARTO București 2016 este alcătuit din președinte plus 4

membri (cu drept de vot) și secretar (fără drept de vot). Votul președintelui juriului este hotărâtor

în caz de balotaj. Hotărârile juriului sunt definitive.

4.2. Evaluarea lucrărilor carto-filatelice de către juriu se va face după următoarea grilă:

a) 50 puncte – valoarea științifică și aportul personal în cercetarea carto-filatelică

reflectată în lucrarea și exponatul ilustrativ înscrise în competiție;

b) 20 puncte – cunoștiințele carto-filatelice ale autorului reflectate în lucrare și exponatul

ilustrativ înscrise în competiție;

c) 20 puncte – gradul de specializare și originalitatea lucrării înscrise în competiție;

d) 10 puncte – aspectul grafic și prezentarea estetică generală a lucrării și a exponatului

ilustrativ înscrise în competiție.

4.3. Fiecare expozant va primi un exemplar de pe fișa de jurizare cu punctajul obținut

conform grilei și eventualele observații ale juriului.

4.4. Distincțiile acordate participanților, funcție de punctajul obținut, vor fi în rang de:

 • aur (91-100 puncte)

 • vermeil (81-90 puncte)

 • argint (71-80 puncte)

 • bronz (61-70 puncte)

 • diplomă de participare (sub 60 puncte)

4.5. Tuturor expozanților, membrilor Juriului, ai Comitetului de Organizare, sponsorilor și

altor persoane implicate în reușita Salonului li se vor acorda diploma și materialele realizate.

4.6. Asociația Filateliștilor din București și Comisia Cercetare și Literatură a Federației

Filatelice Române vor acorda două premii speciale:

 • Premiul special pentru cea mai bună lucrare de filatelie

 • Premiul special pentru cea mai bună lucrare de cartofilie

 1. DISPOZIȚII FINALE

5.1. Comitetul de Organizare are dreptul de a reveni asupra unor aspecte stipulate de

prezentul Regulament, cu obligația de a informa în timp util asupra modificărilor pe toți cei

interesați.

5.2. Corespondența referitoare la expoziția FILA-CARTO București 2016 se va trimite la:

ASOCIAȚIA FILATELIȘTILOR BUCUREȘTI

Șos. Ștefan cel Mare, Nr. 2, Bl.13, București-63

Informații și detalii:

Dumitru F. DUMITRU – comisarul expoziției

tel. 0743 092.236 ddmiti@yahoo.com

Șerban DRĂGUȘANU – președintele Asociației Filateliștilor din București

tel. 0722.365.809 serbandrag@yahoo.com

Sergiu GĂBUREAC – președintele Comisiei Cercetare și Literatură a FFR

tel. 0731 936.615 gsm_as@yahoo.com

COMITETUL DE ORGANIZARE

 

Către,
COMITETUL DE ORGANIZARE
A EXPOZIȚIEI DE LITERATURĂ FILATELICĂ și CARTOFILĂ
FILA-CARTO BUCUREȘTI 2016
CERERE DE PARTICIPARE

Subsemnatul / a _________________________________________________________

domiciliat/ă în _____________________________________telefon _________________, mail

_________________________ născut / ă în anul ________, membru al asociației

_______________________________ din anul ________.

vă rog să mă înscrieţi la Expoziția de literatură filatelică și cartofilă FILA-CARTO București 2016,

organizată de Asociația Filateliștilor București și Comisia Cercetare și Literatură a Federației Filatelice

Române, cu lucrarea proprietate personală __________________________________________________

__________________________________________________, publicată în anul _______.

Lucrarea este formată din ____ pagini, format ____x____ cm. (suport hârtie / e-Book)

Lucrarea participă la expoziție în premieră DA / NU.

Lucrarea a mai participat la expozițiile:

Anul Expoziţia Premii / distincţii obţinute

Cunosc condiţiile de participare şi mă oblig să predau Comitetului de organizare lucrarea, împreună

cu cele 16 planșe (un panou) ce vor ilustra tema tratată, conform Regulamentului expoziției, până la data

de 1 octombrie 2016.

Semnătura,

_________ 2016